DANTE_Adapter-NA2-IO-dLine
Het is niet langer mogelijk om een ​​AV-industrie zonder audionetwerken voor te stellen. Ze spelen een sleutelrol bij het vereenvoudigen van de routing en 
ondersteunen het dagelijkse werk. De behoefte aan integratie van analoge 
apparaten in DANTE-netwerken blijft groot. Een interface maakt het mogelijk om beschikbare en vertrouwde apparaten te verbinden met een bestaand 
netwerk. Met de intelligente NA2-IO-DLINE-interface van NEUTRIK kan de 
integratie in slechts een paar korte stappen worden voltooid.


"In reactie op de vele verzoeken die we van klanten hebben ontvangen, 
hebben we een op kabels gebaseerd product ontwikkeld dat de analoge wereldverbindt met de DANTE-wereld", aldus Florian Frick, productmanager bij 
Neutrik AG. Met het nieuwe end-of-network-apparaat biedt NEUTRIK twee 
ingangen en twee uitgangen waarmee tegelijkertijd vier analoge signalen 
kunnen worden aangesloten. "De mogelijkheid om signalen tegelijkertijd in tevoeren en te verzenden, maakt investeringen in nieuwe apparaten overbodig. Toch is het mogelijk om maximaal te profiteren van de technische mogelijk-  heden ", zegt Frick trots.


De DANTE I / O-interface is geoptimaliseerd voor extreem gebruik en biedt 
naast de ingangs- en uitgangssignaalconversie ook de typische NEUTRIK-
functies: de behuizing is extreem stabiel en uitgerust met een vergrendelbare etherCON-verbinding. Voor breed gebruik kan de adapter multifunctioneel 
worden gebruikt als een stand-alone apparaat, in vloeruitlaten of in 19-inch 
racks. "Met de introductie van de nieuwe NA2-IO-DLINE-adapters zijn we er opnieuw in geslaagd onze klanten op ooghoogte te ontmoeten en een 
geschikte oplossing in handen te krijgen", zegt Frick.


Meer informatie over de technische details en toepassingsmogelijkheden 
vindt u in onze NA2-IO-DLINE productbrochure.

Audinate® is een geregistreerd handelsmerk van Audinate Pty Ltd.
Dante ™ is een handelsmerk van Audinate Pty Ltd.
It is no longer possible to imagine an AV industry without audio networks. They play a key role in simplifying routing and support everyday work. The need for integrating analog devices in DANTE networks remains strong. An interface makes it possible to connect available and trusted devices with an existing network. With the intelligent NA2-IO-DLINE Interface from NEUTRIK, the integration can be completed in just a few short steps.

“In response to the many requests we have received from customers, we have developed a cable-based product that connects the analog world to the DANTE world”, reports Florian Frick, Product Manager at Neutrik AG. With the new end-of-network device, NEUTRIK offers two inputs and two outputs which allow four analog signals to be connected simultaneously. “The ability to feed and transmit signals at the same time eliminates the need for investment in new devices. Nevertheless, it is possible to take maximum advantage of the technical possibilities”, says Frick proudly.

The DANTE I/O Interface has been optimized for extreme use and, in addition to the input and output signal conversion, also offers the typical NEUTRIK features: the casing is extremely stable and equipped with a lockable etherCON connection. For broad use, the adapter can be used multifunctionally as a stand-alone device, in floor outlets or in 19 inch racks. “With the introduction of the new NA2-IO-DLINE Adapters, we have once again managed to meet our customers at eye level and to place a suitable solution in their hands”, says Frick.

Further information on the technical details and application possibilities can be found in our NA2-IO-DLINE product brochure

Audinate® is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.
Dante™ is a trademark of Audinate Pty Ltd.

How to setup DANTE.

 

Share
Share This