SAMENWERKEN
ONLINE

Iedereen weet dat we door samenwerking meer zaken beter en sneller voor elkaar krijgen omdat we de talenten en inzichten van een ieder in het team kunnen combineren en zo het beste van elkaar kunnen laten boven komen. Samenwerken.online is de perfecte Internet werkplek waar iedereen in een team zijn of haar documenten, afbeeldingen en andere zaken met elkaar kan delen. Of je nu met een smartphone, iPad, Windows of Apple computer werkt, je kunt altijd je documenten inzien en bewerken.

Dat noemen we tegenwoordig met een hippe tekst “In de Cloud” werken. Je documenten staan op een externe plek en je hoeft niet meer op je vaste plek te zijn om te kunnen werken. Nu zijn er natuurlijk vele aanbieders van deze diensten. Alleen is het probleem dat je nooit weet waar je gegevens staan, is de partij wel een betrouwbare? Is er wel een backup? En wat ook belangrijk is, ben ik nog wel de eigenaar van de bestanden en is de partij waar het staat wel te vertrouwen? Staan mijn gegevens wel in Nederland? Wat als er iets mis gaat? Kan ik dan iemand bellen in mijn eigen taal of moet ik een email sturen naar een adres en kom ik op de grote stapel terecht? Allemaal zaken die je als bedrijf er helemaal niet bij wilt hebben.

Nu hebben wij een veilige plek op een super snel netwerk op een veilige plaats in Nederland onder eigen beheer waar je data veilig staat en waar ieder uur backups worden gemaakt zodat je op een betrouwbare manier kunt werken. Je gegeven worden niet gescand door zoekmachines, en je bestanden worden dagelijks door onze virus scanner getest op infecties (uniek in deze wereld!).

Nieuwsgierig geworden? Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Gebruik onderstaand formulier met het aantal werkplekken en met welke apparatuur je wilt kunnen werken

Veilig
Betrouwbaar
Bedrijfszeker
Prima ondersteuning

Unieke continue-afweer
ter beveiliging tegen virussen en andere infecties

WORK TOGETHER ONLINE

Everyone knows that through collaboration we get more business better and faster because we can combine the talents and insights of everybody in the team and get the best of each other. Samenwerking.online is the perfect internet workplace where everyone in a team can share their documents, images and other things. Whether you’re working with a smartphone, iPad, Windows or Apple computer, you can always view and edit your documents.

This is what we call today with a cool text “In the Cloud”. Your documents are located in an external location and you do not have to be in your permanent place to work. Now, of course, there are many providers of these services. Only is the problem that you never know where your information is, is the party a reliable one? Is there any backup? And what is important, I’m still the owner of the files and is the party you can trust? Do I still have my data in the Netherlands? What if something goes wrong? Can I call someone in my own language, or do I have to send an email to an address and get on the big pile? All things that you do not want as a company.

Now we have a safe place on a super fast network in a safe place in the Netherlands under your own management where your data is safe and where backups are made every hour so that you can work reliably. Your data is not scanned by search engines, and your files are tested daily by our virus scanner for infections (unique in this world!).

Became curious? Do you want to receive a free quote? Use our contact form below and let us know the number of workplaces and the equipment you want to work with.

Aanvraag | Inquiry

6 + 11 =

Share This